Lysstyring udendørs montering

Lysstyring udendørs montering

Lysstyring til udendørs belysning

Lysstyring til udendørs belysning

Udendørsbelysning gør vores gader og udendørsmiljøer sikrere og mere behagelige, men udendørsbelysning kræver også store mængder energi. Det er ikke en mulighed at slukke for al udendørsbelysning, i stedet er dæmpbar LED-belysning en god måde at reducere energiforbruget på uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Mindst 50 % energibesparelse med udendørs lysstyring

Et projekt undersøgte, hvordan lysstyring udendørs skulle udformes, så trafikanternes komfort ikke kom til fare. Teknologien giver os værktøjer til at tilpasse lyset, der hvor det er nødvendigt, når det er nødvendigt. Fokusmålet var, at lysstyringen skulle give mindst 50 procent energibesparelse uden at ofre trafikanternes oplevede komfort.

Projektet havde betydning for miljøkvalitetsmålene Godt bebygget miljø, Begrænset klimapåvirkning, Kun naturlig forsuring og Ren luft. Energieffektivitet reducerer emissioner af kuldioxid, nitrogendioxid, svovldioxid og luftbårne partikler. Udover at spare energi reduceres lysets påvirkning af planter og dyreliv samt lysforurening som ovenlys og uønsket strølys. Evalueringen har vist, at det er muligt at spare op til 40 procent af energien, uden at trafikanterne bemærker noget. Udendørs lysstyring montering af elektriker er derfor en god investering. 


Den største udfordring var ikke at reducere sikkerheden for fodgængere. Løsningen blev at lade de første pæle, når man går ind på strækningen, skinne fuldt ud ligesom før, men lade tilstedeværelsessensorer påvirke lysene længere fremme, så de dæmpes fra deres lave niveau, når nogen er på vej ind. Så lader man altid nogle pæle bagved og nogle foran lyse fuldt ud, hvilket gør at trafikanten ikke mærker noget. Projektet i de online medier har vist, at det fungerer rigtig godt. Den fortsatte udfordring ligger i at kunne gøre dette så billigt, at det kan indføres i fuld skala.

Kontakt os for montering af lysstyring udendørs. 

Elinstallatør København

Elinstallatør København

Her du et spørgsmål eller kommentarer, så er du varmt velkommen til at kontakte os via vores kontakt formular, eller skrive en kommentar her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *